Jette Nørgaard

Uddannelse:

- Cand. Psych. Fra Århus Universitet 1986
- Autoriseret af psykolognævnet
- Godkendt specialist i børnepsykologi

Videreuddannelse:

- Kognitiv terapi
- Kriseintervention
- Psykologisk Traumeterapi (EMDR - metoden)
- Parterapi (IMAGO-terapeut)
- Kropsterapi (Bodynamic)
- Familiebehandling
- Systemisk Terapi
- Gestaltterapi

Jeg har erfaring med behandling af både børn, unge og voksne. Jeg har arbejdet på behandlingshjem for børn og
unge, på børnepsykiatrisk ambulatorium, som psykolog i en kommune samt på et rådgivningscenter for børn og
unge, og som børnesagkyndig rådgiver ved statsamtet. Jeg har endvidere arbejdet på et center for flygtninge samt på voksenpsykologisk kontor.

Jeg har i forbindelse med mine ansættelser arbejdet med behandling, undersøgelser samt med supervision af
pædagogisk personale.

Jeg har undervisningserfaring fra mine ansættelser ved aftenskolen, diætistuddannelsen, AMU-center
samt Social- og Sundhedsskolen.

Jeg har været privatpraktiserende siden 2002 og i 2005 fik jeg overenskomst med Sygesikringen. Jeg er endvidere
tilknyttet følgende netværk: Falck Healthcare, Dansk Krisekorps, SOS-International.